artwork

Vi har opdateret MinLøn til iOS og Android, så du som leder fremover kan godkende ferie-, kørsels- og fraværsregistreringer direkte i app’en. Der er også kommet en række forbedringer til kørselsregistreringer. Opdateringen til Android kan hentes allerede nu via Google Play og opdateringen til iOS bliver frigivet af Apple i de kommende dage.