artworkVi har opdateret MinLøn til iOS og Android, så du som leder fremover kan godkende ferie-, kørsels- og fraværsregistreringer direkte i app’en. Der er også kommet en række forbedringer til kørselsregistreringer.

Opdateringen til Android kan hentes allerede nu via Google Play og opdateringen til iOS bliver frigivet af Apple i de kommende dage.

 

Godkend registreringer

Lederen kan nu se de registreringer, der kræver godkendelse. Der er mulighed for at skifte visning til allerede godkendte og afviste registreringer. Godkend-funktionen kræver ikke nogen specielle rettigheder. Hvis du har adgang til at godkende i SD Personaleweb, kan du også godkende i app’en.

Hvad kan godkendes i app’en?

  • Registreringer der kommer fra Arbejdstidsplaner kan godkendes, afvises, slettes og rettes
  • Kørselsregistreringer kan godkendes og slettes

Har du rettighed til at godkende og adgang til mere end 100 afdelinger?

Der har sat en begrænsning på den nye godkend-funktionen, hvilket vil sige, at hvis du har rettighed til at godkende og samtidig har adgang til mere end 100 afdelinger, så skal du benytte SD Personaleweb, da app’en ikke kan håndtere den store mængde data på én gang.

App’en kommer med en besked, hvis du har adgang til 100 afdelinger eller mere. Hvis du alligevel gerne vil kunne godkende via den nye funktion i MinLøn, kan du kontakte din lokale sikkerhedsansvarlige, som kan fjerne adgangen til overflødige afdelinger for dig.

Registreringsoversigt

Medarbejderen kan nu se registreringer fra Arbejdstidsplaner i oversigtsbilledet i MinLøn, og har dermed et samlet overblik over sine registreringer.

Læs mere om alle funktioner i MinLøn.

MinLoenpraesentation

Forbedringer til kørselsregistreringer

Kørselsregistreringer til MinLøn er også blevet udvidet med en række højt prioriterede brugerønsker:

  • MinLøn husker nu mere end 5 adresser/via adresser, og det er muligt at slette dem, du ikke bruger mere
  • Data bliver løbende gemt, så du ikke skal starte forfra, hvis forbindelsen mistes
  • Mulighed for at indsætte en fast adresse i “Kørt fra”
  • Forbedret GPS nøjagtighed
  • Der kommer en besked, hvis MinLøn mister forbindelsen eller hvis præcisionen er dårlig
  • Type/lønart skal vælges aktivt ved hver registrering

Vi har gjort det nemmere at vælge mellem privat kørsel og kørsel i arbejdsgiver bil ved starten af kørslen. Vi har også lagt et bedre kort ind ved beregningen af den rute, man har kørt.

Opdateret design

I samme omgang har vi opdateret farver, ikon og design i iOS-udgaven. Android-versionen bliver opdateret senere.

Mere er på vej

Filter til godkendelse af registreringer kommer i 4. kvartal 2014. Funktion vil give lederen mulighed for at udvælge hvilke personer vedkommende skal godkende registreringer på i MinLøn.